هوش مصنوعی و داده

آزمون‌های آماری؛ آزمون F

آزمون‌های آماری، کاربرد گسترده‌‌ای در فعالیت‌های بازاریابی دارند. در پست‌های قبل، به اهمیت این آزمون‌ها در فرایند بازاریابی داده محور اشاره کردیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و آشنایی با مفاهیمی مانند توزیع نرمال، فرض صفر آماری، آماره، سطح اطمینان و P – VALUE، می‌توانید مقاله آزمون‌های آماری؛ آزمون T را مطالعه کنید. در این مطلب و در ادامه معرفی آزمون‌های آماری، به معرفی آزمون F می‌پردازیم.

معرفی آزمون F

آزمون F برای مقایسه واریانس (پراکندگی) دو جامعه آماری که توزیع نرمال دارند به کار می­‌رود. به عنوان مثال، برای مقایسه پراکندگی طول نان ساندویچی دو شرکت A و B با یکدیگر، از این آزمون استفاده می‌­کنیم. برخلاف آزمون T و آزمون Z، در این آزمون، واریانس دو جامعه آماری برای ما مشخص است.

به کارگیری آزمون F

در این آزمون، فرض صفر را برابر بودن واریانس دو جامعه آماری در نظر می­‌گیریم. ابتدا با توجه به انحراف استاندارد دو جامعه آماری، مقدار F را به دست می‌­آوریم.

آزمون F

سپس با استفاده از جدول توزیع F، با توجه به درجه آزادی هر جامعه آماری، مقدار بحرانی F را به دست می­‌آوریم. در واقع، این مقدار، نشانگر حداکثر خطای مجاز است که بیش از آن، فرض صفر ما رد می‌­شود.

جدوا توزیع F

مقدار بحرانی

در این نمودار، مقدار بحرانی F در توزیع F مشخص شده است.

آزمون F

گام نهایی اجرای آزمون F

با مقایسه F محاسبه شده و F به دست آمده از جدول، می­‌توانیم تصمیم به رد فرض صفر یا قبول آن بگیریم. چنانچه F محاسبه شده بیش از مقدار داخل جدول باشد، فرض صفر ما رد می­‌شود (به یک معنا از میزان خطای مجاز فراتر می‌­رویم) و اگر کمتر باشد، فرض صفر ما تایید می‌­شود (واریانس دو جامعه، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند).

حتما بخوانید:   رشته هوش مصنوعی، باید ها و نبایدها و جزئیات تحصیل

شما چقدر با بازاریابی داده محور آشنا هستید؟ به نظر شما، آشنایی با آزمون‌های آماری چه کمکی به فعالیت‌های بازاریابی می‌کند؟ در مجموع نقش داده‌ها را در موفقیت کسب و کارها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظرات و تجربیات‌تان را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا