مدرسه اینترنت اشیا


اینترنت اشیا (IoT) یک پدیده فناوری است که به اتصال و ارتباط داده‌ها و دستگاه‌های مختلف و متنوع با یکدیگر از طریق اینترنت اشاره دارد. این تکنولوژی، امکان جمع‌آوری و انتقال داده‌ها از دستگاه‌ها و سنسورهای متصل به شبکه را فراهم می‌کند تا به ما اطلاعات بیشتری از محیط اطرافمان و دستگاه‌هایی که از آنها استفاده می‌کنیم، بدهد. IoT شامل دستگاه‌های متنوعی از لباس‌های هوشمند، دستبندها و ساعت‌های هوشمند، تراکتورهای کشاورزی هوشمند، دستگاه‌های پزشکی و حتی خودروهای هوشمند می‌شود.

3

مسیر

23

دوره

214

ساعت

21561

فراگیر

image

دوره‌های این مدرسه

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا