اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

برای مثال:  ،  و ...
کسب‌وکار دیجیتال

رایگان
توسعه فردی

توسعه فردی

رایگان
توسعه فردی

کسب‌وکار دیجیتال

توسعه فردی

رایگان
فناوری‌های مخابراتی

اینترنت اشیا