image

مسیر یادگیری کارشناس تحلیلگر داده

تحلیلگر داده (Data Analyst) حرفهای در زمینه تحلیل دادهها و استفاده از آنها به منظور بهبود فرآیندها و تصمیمگیریهای بهتر است. تحلیلگر داده با استفاده از تکنیکهای مختلف آماری و ریاضی، دادههای بزرگ را تحلیل کرده و به شرکتها و سازمانها کمک میکند تا از دادههای خود بهترین استفاده را بکنند. تحلیلگر داده در بسیاری از شرکتها و سازمانها کار میکنند، از جمله شرکتهای فناوری اطلاعات، شرکتهای مالی، شرکتهای مشاوره و سازمانهای دولتی. هدف اصلی این حرفه، بهبود کیفیت و عملکرد سازمانها و کسب و کارها با استفاده از تحلیل دادهها و پشتیبانی از تصمیمگیریهای بهتر است.

مشخصات مسیر یادگیری

مدت84 ساعت
تعداد دوره10
مدرکدارد
تاریخ به روزرسانی۱۴۰۳/۲/۱۱

۵٬۴۰۰٬۰۰۰

تومان

۳٬۲۴۰٬۰۰۰

تومان

شروع

1

علوم داده

2

هوش مصنوعی

3

علوم داده

4

هوش مصنوعی

5

هوش مصنوعی

6

علوم داده

7

علوم داده

8

علوم داده

9

علوم داده

10

علوم داده