image

مسیر یادگیری دانشمند داده

دانشمند داده (Data Scientist) یک حرفهای در زمینه تحلیل دادههای بزرگ و پیچیده است. دانشمند داده با استفاده از تکنیکهای مختلف آماری، ریاضی و هوش مصنوعی، دادههای بزرگ را تحلیل کرده و به شرکتها و سازمانها کمک میکند تا از دادههای خود بهترین استفاده را بکنند. دانشمند داده در بسیاری از شرکتها و سازمانها کار میکنند، از جمله شرکتهای فناوری اطلاعات، شرکتهای مالی، شرکتهای مشاوره و سازمانهای دولتی. هدف اصلی این حرفه، بهینهسازی استفاده از دادهها به منظور بهبود کیفیت و عملکرد سازمانها و کسب و کارها است.

مشخصات مسیر یادگیری

مدت78 ساعت
تعداد دوره9
مدرکدارد
تاریخ به روزرسانی۱۴۰۲/۱۱/۲۳
شروع

1

علوم داده

2

هوش مصنوعی

3

هوش مصنوعی

4

علوم داده

5

علوم داده

6

هوش مصنوعی

7

هوش مصنوعی

8

هوش مصنوعی

9

علوم داده