درباره استاد

سعیده
سعیده ممتازی
  • دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه زارلاند آلمان

  • عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • مدیر آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی (NLP) دانشگاه امیرکبیر

2

دوره‌های استاد

6761

فراگیر

22

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی