اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
سعیده
سعیده ممتازی
  • دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه زارلاند آلمان

  • عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • مدیر آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی (NLP) دانشگاه امیرکبیر

2

دوره‌های استاد

6751

فراگیر

24

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان

رایگان