اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
سید مهدی
سید مهدی خلیق رضوی
  • دکتری علوم مغز و شناخت از دانشگاه کمبریج

  • عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان

  • هم‌بنیانگذار شتاب‌دهنده هوش مصنوعی همتک

1

دوره‌های استاد

3901

فراگیر

2

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان