درباره استاد

سید مهدی
سید مهدی خلیق رضوی
  • دکتری علوم مغز و شناخت از دانشگاه کمبریج

  • عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان

  • هم‌بنیانگذار شتاب‌دهنده هوش مصنوعی همتک

1

دوره‌های استاد

3929

فراگیر

0

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی