اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
سیاوش
سیاوش بیات
  • عضو هیات علمی دانشگاه شریف

  • مشاور توسعه زیرساخت اینترنت اشیا در همراه اول

1

دوره‌های استاد

6923

فراگیر

2

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان