درباره استاد

سیاوش
سیاوش بیات
  • عضو هیات علمی دانشگاه شریف

  • مشاور توسعه زیرساخت اینترنت اشیا در همراه اول

1

دوره‌های استاد

6923

فراگیر

2

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا