اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
مجید
مجید رسولی
  • هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

  • مشاور توسعه زیرساخت اینترنت اشیا پردیس بنیان

1

دوره‌های استاد

4147

فراگیر

3

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان