اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
سیده فاطمه
سیده فاطمه غمخواری
  • مدیر تحقیق و توسعه مرکز طراحی و ساخت سامانه‌های هوشمند و چندفنّاوری دانشگاه صنعتی شریف

1

دوره‌های استاد

4147

فراگیر

3

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان