درباره استاد

سیده فاطمه
سیده فاطمه غمخواری
  • مدیر تحقیق و توسعه مرکز طراحی و ساخت سامانه‌های هوشمند و چندفنّاوری دانشگاه صنعتی شریف

1

دوره‌های استاد

4147

فراگیر

3

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا