درباره استاد
علیرضا
علیرضا جعفریان
  • مدیر بهینه سازی رادیویی شبکه همراه اول عضو باشگاه مدرسان همراه اول

1

دوره‌های استاد

2264

فراگیر

7

ساعت دوره
دوره‌های استاد
فناوری‌های مخابراتی