اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
کارمین
کارمین میرزا ابراهیمی
  • مدرس دوره‌های planning/operation/Troubleshooting نودهای رادیویی هواوی در آموزش همراه اول

  • کارشناس ارشد طراحی شبکه رادیویی عضو باشگاه مدرسان همراه اول

1

دوره‌های استاد

2255

فراگیر

7

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان