درباره استاد

کارمین
کارمین میرزا ابراهیمی
  • مدرس دوره‌های planning/operation/Troubleshooting نودهای رادیویی هواوی در آموزش همراه اول

  • کارشناس ارشد طراحی شبکه رادیویی عضو باشگاه مدرسان همراه اول

1

دوره‌های استاد

2267

فراگیر

7

ساعت دوره

دوره‌های استاد

فناوری‌های مخابراتی