درباره استاد

احسان
احسان چیت‌ ساز
  • دکتری مدیریت بازرگانی انستیتو فناوری هاربین

  • عضو هیات علمی دانشگاه تهران

1

دوره‌های استاد

960

فراگیر

20

ساعت دوره

دوره‌های استاد

توسعه فردی