اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
احسان
احسان چیت‌ساز
  • دکتری مدیریت بازرگانی انستیتو فناوری هاربین

  • عضو هیات علمی دانشگاه تهران

1

دوره‌های استاد

945

فراگیر

20

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان