درباره استاد

علیرضا
علیرضا اخوان پور
  • دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مدرس یادگیری عمیق در دوره علم داده جهاد دانشگاهی شریف مدرس یادگیری عمیق در دوره های جامع ۳۵۰ ساعته دانشگاه تهران

  • مدیر فنی مجموعه دانش بنیان شناسا

1

دوره‌های استاد

1944

فراگیر

9

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی