اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
علیرضا
علیرضا اخوان پور
  • دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مدرس یادگیری عمیق در دوره علم داده جهاد دانشگاهی شریف مدرس یادگیری عمیق در دوره های جامع ۳۵۰ ساعته دانشگاه تهران

  • مدیر فنی مجموعه دانش بنیان شناسا

1

دوره‌های استاد

1927

فراگیر

9

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان