اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
فرهاد
فرهاد توکل همدانی
  • دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

  • مدیر مگا پروژه‌های شهر هوشمند در همراه اول عضو هیات مدیره مرکز تهران هوشمند

1

دوره‌های استاد

196

فراگیر

10

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان