درباره استاد

فرهاد
فرهاد توکل همدانی
  • دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

  • مدیر مگا پروژه‌های شهر هوشمند در همراه اول عضو هیات مدیره مرکز تهران هوشمند

1

دوره‌های استاد

196

فراگیر

10

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا