درباره استاد

محمد
محمد فرجود
  • مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت

2

دوره‌های استاد

340

فراگیر

36

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا