درباره استاد

بابک
بابک حسین خلج
  • دکترای مهندسی برق از دانشگاه استنفورد

  • استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

  • عضو ارشد انجمن مهندسان برق و الکترونيک (IEEE) Alexander-von-Humboldt Fellow Nokia Visiting Professor Fellow

1

دوره‌های استاد

141

فراگیر

20

ساعت دوره

دوره‌های استاد

فناوری‌های مخابراتی