درباره استاد

سیدمحمد
سیدمحمد رضوی‌زاده
  • دکترای مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت

  • دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

  • مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه‌های سیار باندوسیع MBNRG عضو ارشد انجمن مهندسان برق و الکترونيک (IEEE)

1

دوره‌های استاد

869

فراگیر

23

ساعت دوره

دوره‌های استاد

فناوری‌های مخابراتی