اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
آتا
آتا جهانگیر مشیدی
  • دانشیار دانشگاه جیانگشی چین

1

دوره‌های استاد

144

فراگیر

26

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان