درباره استاد

آتا
آتا جهانگیر مشیدی
  • دانشیار دانشگاه جیانگشی چین

1

دوره‌های استاد

144

فراگیر

26

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا