درباره استاد

عماد‌الدین
عماد‌الدین فاطمی‌زاده
  • دکترای فلسفه مهندسی زیست پزشکی دانشگاه تهران

  • عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

1

دوره‌های استاد

574

فراگیر

98

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی