اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
عماد‌الدین
عماد‌الدین فاطمی‌زاده
  • دکترای فلسفه مهندسی زیست پزشکی دانشگاه تهران

  • عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

1

دوره‌های استاد

566

فراگیر

98

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان