اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
جمال
جمال کزازی
  • دانشجوی دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه تهران

  • مدرس مدعو دانشگاه تهران

  • رییس کمیته دانشجویی انجمن آموزش مهندسی ایران

2

دوره‌های استاد

3464

فراگیر

110

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان

رایگان