درباره استاد

حمزه
حمزه بیرانوند
  • هیئت‌علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم‌ها و شبکه‌های مخابرات نوری (OpticNet Lab.) مؤسس و مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان فناوری‌های نوظهور آریوتک (عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر) سرپرست دوره‌های کارآموزی و Co-Op دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1

دوره‌های استاد

345

فراگیر

12

ساعت دوره

دوره‌های استاد

فناوری‌های مخابراتی