اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
احسان
احسان ناظرفرد
  • دکتری علوم کامپیوتر سیستم‌های هوشمند از دانشگاه ایالتی واشنگتن

  • عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • مدیر بخش داده کاوی شرکت متفا

1

دوره‌های استاد

342

فراگیر

14

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان