درباره استاد

احسان
احسان ناظرفرد
  • دکتری علوم کامپیوتر سیستم‌های هوشمند از دانشگاه ایالتی واشنگتن

  • عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • مدیر بخش داده کاوی شرکت متفا

1

دوره‌های استاد

352

فراگیر

14

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی