درباره استاد

رضا
رضا وحیدنیا
  • فوق دکتری برق از دانشگاه رایرسون کانادا دکتری مهندسی برق از دانشگاه انتاریا کانادا

  • مدرس موسسه فناوری بریتیش کلمبیا

  • معمار اینترنت اشیا در شرکت KORE Wireless

4

دوره‌های استاد

132

فراگیر

27

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا