درباره استاد

محمدرضا
محمدرضا پاکروان
  • دکتری مهندسی برق دانشگاه اتاوا کانادا

  • هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

  • مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه‌های مخابرات داده دانشگاه شریف موسس و مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پرتو تماس نوین (پرمان)

1

دوره‌های استاد

246

فراگیر

29

ساعت دوره

دوره‌های استاد

فناوری‌های مخابراتی