اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
محمدرضا
محمدرضا پاکروان
  • دکتری مهندسی برق دانشگاه اتاوا کانادا

  • هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

  • مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه‌های مخابرات داده دانشگاه شریف موسس و مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پرتو تماس نوین (پرمان)

1

دوره‌های استاد

243

فراگیر

29

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان