درباره استاد

مهدی
مهدی معظمی پیرو
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات

  • رئيس اداره راهبردهای فناوری و راهکار های جامع شبکه همراه اول

1

دوره‌های استاد

65

فراگیر

13

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا