اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
الهام
الهام آژیر
  • دکتری نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

  • کارشناس تحقيق و توسعه معاونت راهکارهای دیجيتال و هوشمندسازی، مرکز تحقيق و توسعه همراه اول

1

دوره‌های استاد

858

فراگیر

3

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان