درباره استاد

رضا
رضا ایزدی
  • کارشناس ارشد علوم کامپیوتر

  • مدیر اجرایی پروژه‌های هوآوی بیش از 20 سال تجربه در حوزه IT بیش از 10 سال مدیریت و رهبری در بازار مخابرات

1

دوره‌های استاد

36

فراگیر

12

ساعت دوره

دوره‌های استاد

فناوری‌های مخابراتی