اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
احمدرضا
احمدرضا هروی
  • دکتری مهندسی برق مخابرات از دانشگاه فردوسی مشهد

  • مدیر AI شرکت SensoMatt پرتغال

1

دوره‌های استاد

1077

فراگیر

11

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان