درباره استاد

احمدرضا
احمدرضا هروی
  • دکتری مهندسی برق مخابرات از دانشگاه فردوسی مشهد

  • مدیر AI شرکت SensoMatt پرتغال

1

دوره‌های استاد

1092

فراگیر

11

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی