اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
فرزانه
فرزانه افتخاری
  • دکتری طراحی از دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

  • استادیار دانشکده طراحی دانشگاه تگزاس

1

دوره‌های استاد

246

فراگیر

6

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان