درباره استاد

فرزانه
فرزانه افتخاری
  • دکتری طراحی از دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

  • استادیار دانشکده طراحی دانشگاه تگزاس

1

دوره‌های استاد

272

فراگیر

6

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال