درباره استاد

مریم
مریم رضاپور
  • دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

  • عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

1

دوره‌های استاد

129

فراگیر

8

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال