اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
مریم
مریم رضاپور
  • دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

  • عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

1

دوره‌های استاد

121

فراگیر

8

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان