اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
مرتضی
مرتضی الهی
  • دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای PMP دارای مدرک اسکرام مستر حرفه ای PSM

  • رئیس اداره مدیریت پروژه‌های پشتیبانی همراه اول

1

دوره‌های استاد

121

فراگیر

8

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان