درباره استاد

مرتضی
مرتضی الهی
  • دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای PMP دارای مدرک اسکرام مستر حرفه ای PSM

  • رئیس اداره مدیریت پروژه‌های پشتیبانی همراه اول

1

دوره‌های استاد

128

فراگیر

8

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال