اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
آزاد
آزاد روانشید
  • دکتری مخابرات و فناوری اطلاعات از دانشگاه نورنبرگ آلمان

  • استادیار مدعو دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

  • مدیر پروژه پیاده‌سازی شبکه‌های نوین مخابراتی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول مدیر اجرایی مرکز شبکه‌های مخابراتی پیشرفته ابری دانشگاه صنعتی شریف

2

دوره‌های استاد

71

فراگیر

32

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان

رایگان