درباره استاد

امین
امین قلمی اسگویی
  • دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

  • عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

1

دوره‌های استاد

19

فراگیر

26

ساعت دوره

دوره‌های استاد

فناوری‌های مخابراتی