اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
امین
امین قلمی اسگویی
  • دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

  • عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

1

دوره‌های استاد

18

فراگیر

26

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان