اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
تکتم
تکتم خطیبی
  • دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

  • دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

1

دوره‌های استاد

2009

فراگیر

10

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان