اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
علی اصغر
علی اصغر قائمی‌نیا
  • دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

  • مدرس دانشگاه تهران

  • پژوهشگر اقتصاد رمزارز

2

دوره‌های استاد

3860

فراگیر

16

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان

رایگان