درباره استاد

علی اصغر
علی اصغر قائمی‌نیا
  • دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

  • مدرس دانشگاه تهران

  • پژوهشگر اقتصاد رمزارز

2

دوره‌های استاد

3862

فراگیر

16

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال

کسب‌وکار دیجیتال