اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
سیاوش
سیاوش احمدی
  • دکتری مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

  • استادیار پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

2

دوره‌های استاد

2785

فراگیر

20

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان

رایگان