اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
علیرضا
علیرضا شیخ جعفری
  • دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب‌و‌کار دانشگاه تهران

  • مدیر عامل شرکت صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارس

1

دوره‌های استاد

35

فراگیر

7

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان