درباره استاد

علیرضا
علیرضا شیخ جعفری
  • دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب‌و‌کار دانشگاه تهران

  • مدیر عامل شرکت صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارس

1

دوره‌های استاد

36

فراگیر

7

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا