درباره استاد

علیرضا
علیرضا صادقی
  • عضو هیات مدیره و تیم ارزیابی طرح ها در صندوق سرمایه گذاری یکم آرمان آتی

1

دوره‌های استاد

3495

فراگیر

7

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال