اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
الهه
الهه عزیزی
  • دکتری حرفه‌ای مدیریت کسب‌وکار از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای PMP

  • عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته عضویت انجمن مدیریت پروژه ایران

1

دوره‌های استاد

2891

فراگیر

3

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان