درباره استاد

الهه
الهه عزیزی
  • دکتری حرفه‌ای مدیریت کسب‌وکار از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای PMP

  • عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته عضویت انجمن مدیریت پروژه ایران

1

دوره‌های استاد

3326

فراگیر

3

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال

رایگان