اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
رشاد
رشاد حسینی
  • دکترای هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی برلین

  • عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

1

دوره‌های استاد

566

فراگیر

98

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان