درباره استاد

رشاد
رشاد حسینی
  • دکترای هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی برلین

  • عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

1

دوره‌های استاد

574

فراگیر

98

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی