اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
هشام
هشام فیلی
  • دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شریف

  • عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

  • سرپرست آزمایشگاه پردازش هوشمند متن و زبان طبیعی

2

دوره‌های استاد

1362

فراگیر

110

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان

رایگان