درباره استاد

رامین
رامین طوسی
  • دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه تهران

  • مدیر فنی شرکت هوش مصنوعی آویر

1

دوره‌های استاد

71

فراگیر

12

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی