اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
رامین
رامین طوسی
  • دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه تهران

  • مدیر فنی شرکت هوش مصنوعی آویر

1

دوره‌های استاد

58

فراگیر

12

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان