درباره استاد

یدالله
یدالله یعقوب زاده
  • دکترای علوم کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی از دانشگاه مونیخ

  • عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

  • محقق ارشد سابق مایکروسافت

2

دوره‌های استاد

4949

فراگیر

100

ساعت دوره

دوره‌های استاد

هوش مصنوعی

رایگان
هوش مصنوعی