درباره استاد

رویا
رویا خان‌زاده
  • دانشگاه شاهد

  • مشاور مرکز طراحی سامانه‌های هوشمند دانشگاه صنعتی شریف و مدیر نقشه راه اینترنت اشیا پردیس نوآوری و فناوری بنیان

1

دوره‌های استاد

2761

فراگیر

2

ساعت دوره

دوره‌های استاد

اینترنت اشیا