اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
رویا
رویا خان‌زاده
  • دانشگاه شاهد

  • مشاور مرکز طراحی سامانه‌های هوشمند دانشگاه صنعتی شریف و مدیر نقشه راه اینترنت اشیا پردیس نوآوری و فناوری بنیان

1

دوره‌های استاد

2760

فراگیر

2

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان