اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
سید نصرالله
سید نصرالله موسوی
  • کارشناس ارشد امنیت اطلاعات پرداخت الکترونیک سداد

1

دوره‌های استاد

275

فراگیر

17

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان