اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
 محمد
محمد بهرامی آزاد
  • سرممیز ISMS افتای ریاست جمهوری و TÜV NORD CERT آلمان

1

دوره‌های استاد

275

فراگیر

17

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان