درباره استاد
مهرنوش
مهرنوش واثقی پناه
  • مشاور امنیت شرکت Pomechain امارات و مشاور شرکت امنیتی BKTRON

1

دوره‌های استاد

4932

فراگیر

1

ساعت دوره
دوره‌های استاد
امنیت