درباره استاد

مهندس سجاد
مهندس سجاد زیادپور
  • کارشناس ارشد امنیت اطلاعات پرداخت الکترونیک سامان

1

دوره‌های استاد

283

فراگیر

17

ساعت دوره

دوره‌های استاد

امنیت