درباره استاد

محمد
محمد حمیدی
  • کارشانس ارشد مدیریت صنعتی دارای مدرک Professional Scrum Master I دارای مدرک Professional Scrum Master II

  • مدیر دفتر PMO شرکت فناپ زیرساخت بنیان گذار گروه چابک شو

1

دوره‌های استاد

15

فراگیر

4

ساعت دوره

دوره‌های استاد

کسب‌وکار دیجیتال