اشتراک دانشجویی، حمایت ویژه آکادمی همراه اول از دانشجویان!

با پرداخت کمتر از 1 میلیون تومان همه دوره‌های آموزشی رو بخر!

درباره استاد
محمد
محمد حمیدی
  • کارشانس ارشد مدیریت صنعتی دارای مدرک Professional Scrum Master I دارای مدرک Professional Scrum Master II

  • مدیر دفتر PMO شرکت فناپ زیرساخت بنیان گذار گروه چابک شو

1

دوره‌های استاد

10

فراگیر

4

ساعت دوره
دوره‌های استاد

رایگان